Els Pirineus-Ermissende

2003 February 17, 19
Els Pirineus (Ermissende)
Gran Teatre del Liceu Symphony Orchestra and Chorus. Edmon Colomer
Ermessinda de Castellbò: Elisabete Matos, Comte de Foix: Vicente Ombuena, Bardo dels Pirineus: Bernart Sicart, Almirall Roger de Llúria: Philip Cutlip, Raimon de Miravall: Joan Cabero, Legat del Papa/ Llombard: Stefano Palatchi, Brunissenda de Cabaret/ Bertran: Rosa Mateu, Gemèsquia de Minerva/ Lisardo: Ofelia Sala, Adelaida de Penautier: Maria Luisa Muntada
Raimon: Marina Rodríguez Cusí
Teatro del Liceu